Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site heb ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Je dient echter rekening te houden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten.

Stenenhuisjes.nl zijn niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, hoe deze dan ook is ontstaan.

Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stenenhuisjes.nl foto`s en teksten van de website over te nemen.

Het is niet toegestaan de ontwerpen van Stenenhuisjes.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Openbaarmaking of verveelvoudiging van één of meer van de door Stenenhuisjes.nl ontworpen modellen en/of producten is niet toegestaan.

Bestellingen

…?

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van de producten en aanverwante zaken berust bij Stenenhuisjes.nl

Overmacht

In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc.) ben ik niet gehouden mijn verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Retourneren/Ruilen

Indien het product bij aflevering niet aan de omschrijving op de website voldoet dien je mij binnen twee werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de omschrijving beantwoordt heb ik de keus de desbetreffende producten tegen retourzending daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Je dient echter rekening te houden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.